سابقه برگزاری و تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های انجمن رمز ایران

   

رديف

ميزبان كنفرانس

دبیر کنفرانس

تعداد مقالات دريافت شده

تعداد مقالات ارائه شده

زمان برگزاری

1

دانشگاه امام حسين(ع)

دکتر حسین صامتی

76

21

1 و 2 آبان 1380

2

دانشگاه صنعتي شريف

دکتر محمود سلماسی‌زاده

76

25

29 و 30 مهر 1382

3

دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر مهدی برنجکوب

131

38

16 و 17 شهريور 1384

4

دانشگاه

 علم­ و صنعت ايران

دکتر مجید  نادری

186

50

24، 25 و 26 مهر 1386

5

دانشگاه صنعتي

 مالك اشتر

دکتر مرتضی براری

231

55

16 و 17 مهر 1387

6

دانشگاه اصفهان

دکتر بهروز ترک لادانی

248

53

15 و 16 مهر 1388

7

دانشگاه صنعتي

 خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمود احمدیان

195

51

24و 25 شهریور‌ 1389

8

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن کاهانی

279

46

23و 24 شهریور 1390

9

دانشگاه تبریز

دکتر ضیاء‌الدین کوزه‌کنانی

440

139

22و 23 شهریور 1391

10

دانشگاه یزد

دکتر فضل‌الله ادیب‌نیا

451

75

7و 8 شهریور‌ 1392

11

دانشگاه تهران

دکتر محمودرضا هاشمی

128

62

12و 13 شهریور‌ 1393

12

دانشگاه گیلان

دکتر رضا ابراهیمی آتانی

 

45

17، 18 و 19 شهریور 1394

13

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی جهانیان

90

37

17و 18 شهریور 1395

14

دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین شیخی

 

41

6 و 7 شهریور 1396

15

دانشگاه تربیت دبیر

شهید رجایی تهران

دکتر نصور باقری

77

28

6 و 7 شهریور 1398

16

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس قائمی بافقی

138

43

6 و 7 شهریور 1398

.

 

 

آخرین به روز رسانی : 1399/05/22