انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
اساسنامه انجمن
اساسنامه انجمن رمز ایران (با اعمال تغییرات مصوب مجمع عمومی فوق­العاده 24/7/1386)
 
فصل اول کلیات و اهداف :
ماده1.  به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل اطلاعات و کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های مربوطه، انجمن رمز ایران (Iranian Society of Cryptology) تشکیل می­گردد، که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می­شود.
ماده2.  انجمن موسسه­ای علمی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و برای مدت نامحــدود تشکیل می­شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشد. ارکان و اعضای انجمن حق فعالیت سیاسی به نام انجمن ندارند.
ماده3.  انجمن از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی مستقل دارد و رئیس آن نماینده قانونی انجمـن می­باشد.
ماده4.  مرکز انجمن در شهر تهران است و در صورت لزوم انجمن می­تواند در شهرستان­ها شعبه دایر کند.
فصل دوم وظایف و فعالیتها :
ماده5.  به منظور نیل به هدفهای مذکوردر ماده 1 این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر به عمل خواهد آورد:
5-1- برقراری و تحکیم ارتباطات علمی بین پژوهشگران و متخصصانی که به گونه­ای با علم و فناوری رمز و امنیت ارتباطات و کامپیوتر سروکار دارند.
5-2- برقراری ارتباط و همکاری علمی با سایر مجامع علمی و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و تخصصی،
5-3- ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره، و همچنین ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه­های محول یا مصوب، و کمک به تدوین و توصیه استانداردها در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن،
5-4- اقدام یا کمک به برگزاری گردهم­آیی­های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین المللی،
5-5- اقدام یا کمک به تآلیف، ترجمه و تدوین آثار علمی وچاپ توزیع نشریات ادواری و غیر ادواری،
5-6- ترغیب و تشویق متخصصین، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت­های علمی مربوطه و تجلیل از اساتید و پژوهشگران ممتاز،
5-7- توسعه و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از علم و فناوری رمز و امنیت ارتباطات و کامپیوتر و ارائه رهنمودهای حقوقی اجتماعی و اقتصادی مربوطه،
5-8- کمک به انجام پژوهش­های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در زمینه موضوع فعالیت انجمن،
5-9- انجام هر گونه فعالیت علمی دیگری که در قالب مفاد این اساسنامه جهت نیل به اهداف انجمن ضروری باشد،
فصل سوم انواع و شرائط عضویت :
ماده6.  انجمن پنج نوع عضویت با عناوین پیوسته، وابسته، دانشجویی، افتخاری وحقوقی دارد که شرایط هر یک به شرح زیر است:
6-1- عضویت پیوسته :
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته­های ریاضیات، برق، فناوری اطلاعات و کامپیوتر باشند و در یکی از زمینه­های موضوع انجمن فعالیت داشته باشند.
تبصره 1: تشخیص فعالیت داشتن در یکی از زمینه­های موضوع انجمن برای فرد متقاضی عضویت پیوسته­، با تأئید دو عضو پیوسته انجمن صورت می گیرد.
6-2- عضویت وابسته :
الف - کلیه کسانی که دارای حداقل درجه کارشناسی در یکی از رشته های ریاضیات، برق، فناوری اطلاعات و کامپیوتر باشند.
ب- کلیه کسانی که دارای حداقل درجه کارشناسی بوده و دارای حداقل سه سال کار مفید در یکی از زمینه­های موضوع انجمن باشند.
تبصره 2: عضویت اعضاء وابسته­ای که درای حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن بوده و فعالیت ارزنده­ای در یکی از زمینه های موضوع انجمن انجام داده باشند، درصورت تصویب شورای اجرائی انجمن می­تواند به عضویت پیوسته تبدیل شود.
6-3- عضویت دانشجوئی :  
کلیه دانشجویان علاقه­مند با تأئید یک عضو پیوسته می­توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
6-4- عضویت افتخاری :
شورای اجرائی انجمن به شخصیت­های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در موضوع فعالیت انجمن حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده­ای نموده باشند، در صورت تصویب می­تواند عضویت افتخاری اعطاء نماید.
6-5- عضویت حقوقی :
سازمانهای آموزشی، پژوهشی و شخصیت­های حقوقی اعم از دولتی و یا غیردولتی می­توانند با تصویب شورای اجرایی به عضویت حقوقی انجمن درآیند.
تبصره 3: اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوبمی­شوند­.
ماده7.  هر یک از اعضا- بجز اعضای افتخاری - در هر دوره 1ساله مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.
تبصره : پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی­کند.
ماده8.  عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد .
الف - استعفای کتبی
ب- عدم پرداخت حق عضویت سالانه 
     تبصره : تآئید خاتمه عضویت با شورای اجرایی است.
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/11
تعداد بازدید:
5517
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal