انجمن رمز ایران
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۱ مرداد
شورای اجرایی انجمن
در انتخابات سال 1395 که همزمان با کنفرانس سیزدهم انجمن رمز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد اعضای شورای اجرایی دوره نهم به قرار زیر انتخاب شدند:
1- آقای دکتر محمدرضا عارف                 رئیس
2- خانم دکتر ترانه اقلیدس                     عضو اصلی
3- آقای مهندس محسن رمضان یارندی     خزانه دار                     
4- آقای دکتر بهروز ترک لادانی               عضو اصلی
5- آقای دکتر رسول میرقدری                 عضو اصلی
6- آقای مهندس هاشم حبیبی                 عضو اصلی
7- آقای مهندس حبیب رستمی               دبیر و قائم مقام
8- آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی             علی البدل
9- سرکار خانم دکتر هدی جنتی              علی البدل
بازرسین انجمن:
1- آقای مهندس کامبیز قدس                  بازرس اصلی
2- آقای مهندس علیرضا کریمی               بازرس علی البدل
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/03
تعداد بازدید:
2677
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal