انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
مقدمه
یکی از ویژگی های‌ اساسی‌ جوامع درحال توسعه و پویا ، حضور پررونق‌ نهادها و تشکل های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ غیر دولتی در عرصه فعالیت های علمی‌ می باشد، نهادهایی‌ که‌ بتوانند درکنار حکومت و با یاری مستقیم و غیرمستقیم دولت، تمام‌ ظرفیت های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ موجود در جامعه‌ را شناسایی و ارتقاء داده و استفاده از آنها را در جهت حل مسائل مورد نظر مدیریت نمایند. در حال حاضر، انجمن ها وکانون های‌ علمی‌جهان‌ که بیشتر تنیده برتارهای اینترنت‌ هستند، توانسته‌اند با طرح ‌مسائل‌ جدید و فراتر از مباحث‌ آکادمیک،‌ به‌ کانون هایی‌ برای مسئله یابی و طرح راهکارهای نوین ‌تبدیل‌ شوند. از سوی‌ دیگر، انجمن های علمی به‌ دلیل‌ برخورداری‌ از طیف‌ وسیع‌ اعضاء و ارتباطات‌ گسترده‌ علمی‌ از طریق‌ فعالیت هایی‌ مانند‌ برگزاری ‌کنفرانس ها، سمینارهای‌ علمی‌، انتشار نشریات‌، ارائه کارگاه های آموزشی و راه اندازی وب سایت های اطلاع رسانی در نزدیک‌ نمودن ‌دیدگاه های‌ علمی‌ و تأثیرگذاری‌ در تدوین‌ سیاست‌ علمی‌ کشورها نقش بسزایی‌ داشته‌اند. از آنجا که‌ دیوان‌ سالاری‌ کمتری‌ در این انجمن ها حاکم‌ است‌ و فعالیت ها به صورت غیر انتفاعی انجام می شوند، تا حدی‌ از آسیب های متداول در ساختارهای پیچیده‌ اداری‌ مصون‌ هستند و این‌ مهم‌ یک‌ نقطه‌ قوت‌ در ایفای‌ کارکرد مؤثر انجمن های علمی و از جمله انجمن رمز ایران محسوب‌ می‌شود. در سالهای پایانی اولین دهه از فعالیت های انجمن رمز ایران قرار داریم، انجمنی علمی که با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل اطلاعات و کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه فعالیت دارد. انجمن رمز ایران درطی10 سال گذشته توانسته است در زمینه های علمی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با اهداف اساسنامه خود و در حد توان، از طریق ارائه راهکارها و برنامه های پیشنهادی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات، گام های مؤثری برای رفع نیازمندی های کشور در این حوزه بردارد و در کنار آن، خدمات متنوعی را نیز به اعضاء خود و عموم علاقه مندان به موضوعات کار انجمن ارائه نماید. در این نوشتار سعی شده است که خلاصه ای از اهم فعالیت های انجمن در طی سالهای گذشته جمع‌آوری شده و به آگاهی کلیه اعضای محترم انجمن رمز ایران، بویژه اعضاء محترم حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مورخ 24/6/89 رسانیده شود. اشاره به برخی از فعالیت­های شاخص انجمن رمز ایران مروری بر ده سال فعالیت انجمن رمز ایران
تاریخ به روز رسانی:
1395/11/25
تعداد بازدید:
9899
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal