انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی کنفرانس پانزدهم

 

ردیف

عضو

دانشگاه/ مرکز

1

آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دانشگاه گیلان

2

آقای دکتر رضا ابراهیم پور

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3

خانم دکتر زهرا احمدیان

دانشگاه شهید بهشتی

4

آقای دکتر محمود احمدیان عطاری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

5

آقای دکتر محمد علی اخایی

دانشگاه تهران

6

خانم دکتر زیبا اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

7

خانم دکتر ترانه اقلیدس

دانشگاه صنعتی شریف

8

آقای دکتر مرتضی امینی

دانشگاه صنعتی شریف

9

آقای دکتر نصور باقری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

10

آقای دکتر سیاوش بیات سرمدی

دانشگاه صنعتی شریف

11

آقای دکتر علی پاینده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

آقای دکتر محمد حسام تدین

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

13

آقای دکتر بهروز ترک لادانی

دانشگاه اصفهان

14

آقای دکتر علی جهانیان

دانشگاه شهید بهشتی

15

آقای دکتر مهدی خرازی

دانشگاه صنعتی شریف

16

آقای دکتر محمود سلماسی ­زاده

دانشگاه صنعتی شریف

17

آقای دکتر مهران سلیمان فلاح

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

18

آقای دکتر شهریار شیروانی مقدم

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

19

آقای دکتر محمدرضا عارف

دانشگاه صنعتی شریف

20

آقای دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

21

آقای دکتر بیژن علیزاده

دانشگاه تهران

22

خانم دکتر معصومه صفخانی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

23

آقای دکتر شاهرخ قائم مقامی

دانشگاه صنعتی شریف

24

آقای دکتر عباس قائمی بافقی

دانشگاه فردوسی مشهد

25

آقای دکتر علیرضا کشاورز حداد

دانشگاه شیراز

26

خانم دکتر فاطمه گران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

27

آقای دکتر فرید محمد مالک قائینی

دانشگاه یزد

28

آقای مهندس جواد مهاجری

دانشگاه صنعتی شریف

29

آقای دکتر عبدالرسول میرقدری

دانشگاه امام حسین (ع)

30

آقای دکتر حمیدرضا میمنی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

31

آقای دکتر سید محمد هاشمی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

32

آقای دکتر محمودرضا هاشمی

دانشگاه تهران

33

آقای دکتر محمدرضا هوشمند اصل

دانشگاه یزد

34

Dr. Amir Moradi

Ruhr-Universitaet Bochum

35

Prof. Josef Pieprzyk

Mcquarie University, Australia

36

Prof. Joachim Posegga

University of Passau, Germany

37

Prof. Vincent Rijmen

KU Leuven, Belgium

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/22
تعداد بازدید:
1820
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal