انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
گزارش تصویری پانزدهمین کنفرانس رمز بخش دوم
1397/06/31
 • Christian Rechberger مقاله‌ای در روز پایانی کنفرانس ارائه دادChristian Rechberger مقاله‌ای در روز پایانی کنفرانس ارائه داد
  Christian Rechberger مقاله‌ای در روز پایانی کنفرانس ارائه داد
 • مقاله‌ای با عنوان Break one link and the whole chain falls apart!: Embedding Security in Things to Cloudمقاله‌ای با عنوان Break one link and the whole chain falls apart!: Embedding Security in Things to Cloud
  مقاله‌ای با عنوان Break one link and the whole chain falls apart!: Embedding Security in Things to Cloud
 • بررسی «امنیت شبکه» در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی رمزبررسی «امنیت شبکه» در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی رمز
  بررسی «امنیت شبکه» در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی رمز
 • ارائه‌ای با عنوان «مبانی رمزشناسی» در عصر روز نخست کنفرانسارائه‌ای با عنوان «مبانی رمزشناسی» در عصر روز نخست کنفرانس
  ارائه‌ای با عنوان «مبانی رمزشناسی» در عصر روز نخست کنفرانس
 • برخی شرکت‌های حاضر در نمایشگاه هم‌زمان با کنفرانس رمز تعدادی کارگاه تخصصی برپا کردندبرخی شرکت‌های حاضر در نمایشگاه هم‌زمان با کنفرانس رمز تعدادی کارگاه تخصصی برپا کردند
  برخی شرکت‌های حاضر در نمایشگاه هم‌زمان با کنفرانس رمز تعدادی کارگاه تخصصی برپا کردند
 • برگزاری کارگاه A Survey of Recent Developments in Symmetric Cryptography for Newبرگزاری کارگاه A Survey of Recent Developments in Symmetric Cryptography for New
  برگزاری کارگاه A Survey of Recent Developments in Symmetric Cryptography for New
 • Dr Debdeep Mukhopadhyay کارگاه Micro-architectural Attacks: Where Architecture meets Cryptography را برگزار کردDr Debdeep Mukhopadhyay کارگاه Micro-architectural Attacks: Where Architecture meets Cryptography را برگزار کرد
  Dr Debdeep Mukhopadhyay کارگاه Micro-architectural Attacks: Where Architecture meets Cryptography را برگزار کرد
 • «آموزش پیاده‌سازی بلاک‌چین به‌وسیله‌ نرم‌‌افزارHyper ledger برای کاربردهای مختلف صنعتی» در قالب یک کارگاه«آموزش پیاده‌سازی بلاک‌چین به‌وسیله‌ نرم‌‌افزارHyper ledger برای کاربردهای مختلف صنعتی» در قالب یک کارگاه
  «آموزش پیاده‌سازی بلاک‌چین به‌وسیله‌ نرم‌‌افزارHyper ledger برای کاربردهای مختلف صنعتی» در قالب یک کارگاه
 • برگزاری کارگاه «الزامات امنیتی در اتوماسیون شبکه توزیع برق»برگزاری کارگاه «الزامات امنیتی در اتوماسیون شبکه توزیع برق»
  برگزاری کارگاه «الزامات امنیتی در اتوماسیون شبکه توزیع برق»
 • برگزاری کارگاه «آشنایی با ابعاد فنی، کاربردها، چالش‌ها و مسیر پیش روی فناوری زنجیره بلوک»برگزاری کارگاه «آشنایی با ابعاد فنی، کاربردها، چالش‌ها و مسیر پیش روی فناوری زنجیره بلوک»
  برگزاری کارگاه «آشنایی با ابعاد فنی، کاربردها، چالش‌ها و مسیر پیش روی فناوری زنجیره بلوک»
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal