گزارش مراسم پایانی هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

مراسم پایانی هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران ساعت 16 روز  پنجشنبه 99/06/20 بصورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای نشست اختتامیه دکتر مهدی علائیان، دبیر کنفرانس و رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران گزارشی از نحوه برگزاری کنفرانس ارائه کرد. سپس دکتر هادی علائیان دبیر اجرایی کنفرانس به تشریح روند برگزاری نشست های ارائه مقالات و سخنرانی های کلیدی و مدعو طی دو روز برگزاری کنفرانس پرداخت.

در ادامه مراسم، دکتر محمدرضا عارف رئیس انجمن رمز ایران گزارش مبسوطی درباره فعالیت های انجمن رمز تاکنون و همچنین برنامه های این انجمن برای پنج سال آینده ارائه نمود.

دکتر رسول جلیلی، سردبیر مجله بین­المللی ISeCure))، دیگر سخنران مراسم اختتامیه بود که با ارائه آمار و اطلاعات، روند جذب مقالات در این مجله علمی پژوهشی را تشریح کرد.

در ادامه این نشست مجازی با نمایش یک ویدئو ضمن معرفی دانشگاه اصفهان به عنوان میزبان کنفرانس بعدی انجمن رمز، از پوستر کنفرانس هجدهم رونمایی شد.

سپس مهندس حبیب رستمی، قائم مقام و دبیر انجمن رمز بیانیه، پایانی هفدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران را قرائت کرد.

سرانجام این مراسم با تقدیر و تشکر از حامیان کنفرانس و معرفی مقالات و پایان نامه های برتر  و سایر برگزیدگان توسط دکتر سلماسی زاده، مسئول دبیرخانه دائمی کنفرانس پایان یافت .

 

اسامی برگزیدگان و منتخبین هفدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران

 

رساله برتر

 

1- آقای دکتر سید فرهاد عقیلی از دانشگاه اصفهان

 

عنوان رساله : احراز اصالت انرژی کارا برای اشیاء با منابع محدود در شبکه های اینترنت اشیاء پزشکی

 

استاد راهنما : آقای دکتر حمید ملا

 

 

 

رساله های شایسته تقدیر

 

2- خانم دکتر ریحانه ربانی نژاد از  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

عنوان رساله : امنیت داده در رایانش ابری

 

اساتید راهنما و مشاور :آقایان دکتر محمود احمدیان عطاری ودکتر محمدرضا عارف

 

3- آقای دکتر صادق صادقی از  دانشگاه خوارزمی تهران

 

عنوان رساله :تحلیل خودکار رمزهای متقارن سبک وزن

 

اساتید راهنما و مشاور : آقایان دکتر نصور باقری و دکتر امیر دانشگر

 

4- آقای دکتر مجتبی خلیلی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 

اثبات های دانش-صفر غیرتعاملی و امضاهای رقمی کارآمد با تحویل امنیت چفت

 

اساتید راهنما و مشاور :آقایان دکتر محمد دخیل علیان و دکتر علی فانیان

 

 

پایان نامه برتر

 

آقای مهندس محمدمهدی مدیری از  دانشگاه صنعتی شریف

عنوان پایان نامه : تحلیل امنیتی در زمینه احراز اصالت و حریم خصوصی در شبکه های سلولی نسل پنجم

 

استاد راهنما : آقای مهندس جواد مهاجری

 

 

 

منتخبین مجلات انجمن رمز ایران

 ISC International Journal of Information Security (ISeCure) 

مقاله برتر

"Investigation of Some Attacks on GAGE (v1), InGAGE (v1), (v1.03), and CiliPadi (v1) Variants", ISeCure, Vol.12, No.1, pp. 13-23, 2020

آقایان مهندس مجید محمدزاده نیکنام، دکتر صادق صادقی، دکتر محمدرضا عارف و دکتر نصور باقری

داوران برتر

خانم دکتر معصومه کوچک شوشتری و آقای دکتر بهنام مؤمنی

 

Journal of Computing and Security (JSC)

مقاله برتر

"Generating dynamical S-boxes using 1D Chebyshev chaotic maps", Journal of Computing and Security, Vol.7, No.1, pp. 1-17, 2020

آقای دکتر علی شکیبا

داور برتر

خانم دکتر زهرا زجاجی

 

دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

مقالات برتر

1- آقای دكتر فرهاد سلیمانیان قره چپق

•  ارائه مدل ترکیبی الگوریتم K  نزدیک‌ترین همسایه با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای تشخیص رایانامه‌های هرزنامه

• یک مدل جدید برای تشخیص ایمیل هرزنامه با استفاده از ترکیب الگوریتم بهینه‌‌سازی مغناطیسی با الگوریتم جستجوی هارمونی

2- آقای مهندس حامد یوسفی

•  پیاده‌سازی روشی برای مقابله با حملة تحلیل‌توان بر روی الگوریتم مک‌الیس

•  راه‌کارهای استاندارد در ارزیابی امنیتی ماژول‌‌های رمزنگاری

داوران برتر

آقایان دکتر هادی سلیمانی، دکتر فضل الله ادیب نیا، دکتر محمد عکافان و مهندس حامد یوسفی

 

داوران برتر کنفرانس

خانم دکتر معصومه صفخانی ؛ استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

آقای دکتر صادق دری نوگورانی؛ استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  دانشگاه تربیت مدرس