برگزاری میزگردهای بررسی مسائل مبتلابه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور