همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل‌یابی واژه‌های حوزه رمزشناسی و افتا

یکی از فعالیت­های مهم و اثرگذار انجمن رمز ایران، تشکیل کارگروه واژه­ گزینی به منظور معادل­ یابی فارسی برای واژه­ های انگلیسی مطرح در متون علمی حوزه رمزشناسی و افتا بوده است که از 1387 آغاز شده است . در نتیجه این فعالیت، ویرایش اول کتاب «واژه‌ نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)» در سال 1390 و ویرایش دوم آن در سال 1394 آماده و منتشر شده است.  علاوه بر این از سال 1389 و در تفاهم­نامه همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کارگروه رمزشناسی در این فرهنگستان رسمیت یافته و طبق اصول و ضوابط فرهنگستان، کار واژه‌ گزینی حوزه رمزشناسی و افتا به صورت مستمر ادامه یافته است. تلاش­های این کارگروه تاکنون به تصویب 457 واژه از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجامیده است که در دفاتر نهم تا پانزدهم «فرهنگ واژه­ های مصوب فرهنگستان» منتشر شده­ اند. علاوه بر این واژه‌ها، تعداد 52 واژه پیشنهادی جدید کارگروه نیز در دی‌ماه 1398 در شورای فرهنگستان زیان و ادب فارسی تصویب شدند که در دفتر بعدی فرهنگ واژه‌های این فرهنگستان چاپ خواهند شد.